Mode:         

BẢN ĐỒ SỐ XÃ DUY SƠN truy cập vào trang https://ban-do-so-duy-son.vercel.app/

 
Search

Text/HTML
Tra cứu văn bản

Text/HTML

GIẤY MỜI

Text/HTML

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000101138

Hôm nay: 429
Tuần này: 1565
Tuần trước: 4590
Năm này: 222168
Năm trước: 334636
Số người đang Online: 9
Tổng số: 101138

Chi tiết tin

Cài đặt ứng dụng PCTT Quảng Nam để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Duy Sơn
Người đăng: Trần Lan .Ngày đăng: 23/05/2024 .Lượt xem: 42 lượt.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ DUY SƠN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /TB-UBND

Duy Sơn, ngày 20 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc phổ biến, triển khai tải ứng dụng PCTT Quảng Nam để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai
 trên địa bàn xã Duy Sơn


Thực hiện Công văn số 1205/SNN&PTNT-CCTL ngày 03/5/2024 của Sở Nông nghiệp &PTNNT và Công văn số 948/UBND-NNPTNT ngày 20/5/2024 của UBND huyện Duy Xuyên về việc phối hợp phổ biến, triển khai và thông tin kết quả thực hiện ứng dụng phòng, chống thiên tai.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và các công trình xây dựng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão, UBND xã Duy Sơn yêu cầu một số nội dung sau:

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã có điện thoại thông minh thực hiện truy cập vào App Smart Quảng Nam, vào mục Phòng chống thiên tai hoặc từ Google Play (CHPlay) đối với hệ điều hành Android hoặc từ App Store đối với hệ điều hành iOS, gõ từ khóa “PCTT Quảng Nam” để tải phần mềm ứng dụng “PCTT Quảng Nam” và cài đặt sử dụng APP nhằm kịp thời nắm bắt các thông tin về cảnh báo thiên tai, tin tức phòng, chống thiên tai, công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với từng loại hình thiên tai.

Thời gian tải, cài đặt, truy cập hoàn thành trước ngày 25/5/2024.

2. Văn phòng UBND xã tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng App, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức và người dân tải, truy cập ứng dụng. Đồng thời báo cáo, thông tin kết quả triển khai thực hiện kịp thời cho lãnh đạo UBND xã và UBND huyện.

3. Công chức VH-VH xã, Đài truyền thanh xã tăng cường công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc dùng App để chủ động nắm bắt thông tin trong công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Kịp thời đăng tin, hình ảnh, tài liệu hướng hướng dẫn trên Trang cổng thông tin điện tử của xã: https://duyson.duyxuyen.quangnam.gov.vn để người dân kịp thời nắm bắt, chủ động cài đặt sử dụng đạt yêu cầu.

4. Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể xã hội xã thông tin, tuyên truyền, vận động Hội viên, Đoàn viên tích cực tham gia thực hiện.

Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tốt nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- Mặt trận, các ngành, đoàn thể xã;

- Cán bộ, công chức, người lao động xã;

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;

- Thôn trưởng 08 thôn;

- Lưu: VT..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

                                  Lưu Văn Tuấn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
LỊCH TUẦN 29
CUNG CẤP THÔNG TIN, GIẤY TỜ CÁ NHÂN KHI ĐI KHÁM, CHỮ BỆNH
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24-2024
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP PCTT
Các tin cũ hơn:
LỊCH TUẦN 20
TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ ĐỢT 1 NĂM 2024
TÌM HIỂU VỀ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH, HỘI LHTN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ DUY SƠN LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2024-2029
XÂY DỰNG QUY HOẠCH CHUNG XÃ DUY SƠN
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA Đ/C NGUYỄN PHƯỚC MINH - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ DUY SƠN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM 2024
CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI GIÁO MÙA ĐÔNG BẮC , MƯU LỚN VÀ THỜI TIẾT NGUY HIỂN
THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐIỆN MỚI
THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI NHẬT
GIỚI THIỆU MÃ QR-CODE CÁC DANH MỤC TTHC XÃ DUY SƠN
    
1   2  
    

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY SƠN
Địa chỉ: Xã Duy Sơn - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)