Mode:         

BẢN ĐỒ SỐ XÃ DUY SƠN truy cập vào trang https://ban-do-so-duy-son.vercel.app/

 
Search

Text/HTML
Tra cứu văn bản

Text/HTML

GIẤY MỜI

Text/HTML

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000101124

Hôm nay: 412
Tuần này: 1548
Tuần trước: 4590
Năm này: 222151
Năm trước: 334636
Số người đang Online: 17
Tổng số: 101124

Chi tiết tin

Đảng bộ xã Duy Sơn tổ chức hội nghị học tập Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và quán triệt chuyên đề năm 2024 của tỉnh ủy Quảng Nam
Người đăng: Trần Lan .Ngày đăng: 15/05/2024 .Lượt xem: 45 lượt.


        Tại hội nghị, đảng viên được nghe đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng trình bày nội dung chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”. Nội dung chuyên đề có 03 phần: Phần thứ nhất nói về tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về văn hoá, con người; Phần thứ hai là truyền thống văn hoá, con người Quảng Nam (làm rõ một số đặc trưng nổi bật trong truyền thống văn hoá, con người Quảng Nam; những kết quả trong xây dựng văn hoá, con người Quảng Nam sau 27 năm tái lập tỉnh (1997-2024); một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng, phát huy giá trị văn hoá, con người Quảng Nam thời gian qua); Phần thứ ba nêu rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng tại hội nghị, một số văn bản của Đảng cũng đã được quán triệt cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Cụ thể là Chương trình số 52 ngày 18/3/2024 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 45 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 404 ngày 15/4/2024 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh uỷ; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kế hoạch số 391-KH/TU, ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 16/4/2024 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thông qua buổi học tập, quán triệt giúp đảng viên nắm vững nội dung của Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 của tỉnh Quảng Nam và các văn bản quan trọng của Đảng. Từ đó xây dựng kế hoạch học tập, triển khai trong Chi, Đảng bộ với quyết tâm cao, việc làm thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của xã nhà.

Nguồn tin: Đài TT
[Trở về]
Các tin mới hơn:
HĐND xã Duy Sơn khóa XIII, tổ chức kỳ họp thứ 10 (nhiệm kỳ 2021-2026)
Tổ chức Sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
HN SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NQ ĐẢNG BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Duy Sơn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân.
Đảng bộ xã Duy Sơn kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao huy hiệu Đảng.
Các tin cũ hơn:
ĐĂNG BỘ XÃ DUY SƠN TỔ CHỨC TẶNG HUY HIỆU 50 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ NĂM 2023xã năm 2023.
Kỳ họp HĐND xã Duy Sơn khóa XIII, tổ chức kỳ họp thứ 9.
Đảng ủy xã Duy Sơn tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2023) và trao Huy hiệu 50, 40 tuổi Đảng
Đảng bộ xã Duy Sơn tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Duy Sơn
Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Duy Sơn
Duy Sơn phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã (Giai đoạn 1930 - 2020).
Chi bộ thôn Trà Kiệu Tây tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Đảng bộ xã Duy Sơn tổ chức trao tặng Huy hiệu 40, 55 tuổi Đảng và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5
Đảng bộ xã Duy Sơn Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII)
    
1   2  
    

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY SƠN
Địa chỉ: Xã Duy Sơn - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)